Tetting av deponi for forurensede masser i Fredrikstad

Fredrikstad 2012: Råde Graveservice bygger tettningsbariere på nytt deponi for Frevar Deponiet skal i hovedsak brukes til mottak av mudder.

Barieren er bygget av eksisterende steinskjete som er tettet med leire av lav permabilitet,subbus og PE duk som er sveiset.

Deponiet som er på 300000 m3 er bygget for å ta i mot forurensede mudder masser fra Røsvikrenna, Borg Havn.