Landskap

Råde Landskap er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere som sammen med Råde Graveservice AS kan tilby oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold.

Råde Landskap er en aktiv og seriøs leverandør til offentlige etater, næringsbygg og borettslag. Som en underavdeling av Råde Graveservice kan vi spille på lang erfaring som entreprenørbedrift og hente stordriftsfordeler når det gjelder planlegging og gjennomføring av slike oppdrag. I tillegg har Råde Landskap sterk kompetanse på grøntanlegg. Dette gjør at vi kan tilby høy kvalitet til en god pris. 

Vi kan blant annet levere:

  • Murer, kanter, trapper og belegg i granitt, betong eller andre materialer
  • Vekstjord, bark og alle typer pukkverksvarer
  • Busker, trær og stauder
  • Gressarealer, kunstgress og sedum
  • Lekeplasser med lekeapparater og forskjellig fallunderlag
  • Parker og uteområder med møbler og treningsutstyr
  • Gjerde og porter
  • Skjøtsel av alle typer grøntanlegg som ugressbekjempelse, gressklipping og beskjæring.

Høsten 2017 var Råde Landskap engasjert på Norwegian Outlet og Halmstad Vårliprosjektet.

Prosjektleder er Petter Gabrielsen 95 16 47 79 / petter@rgs.no