Jordprodukter

Vi bearbeider og distribuerer alt kloakkslam i Mosseregionen. En del blir slam til gjødsling for bondegårder i regionen og resten benyttes i egen matjordproduksjon - RG-jord.

Arbeidet med slam skjer gjennom avtale med det interkommunale selskapet MOVAR. Slammet går gjennom en møysommelig sjekk og renses for tungmetaller. Alt slam som benyttes er analysert og godkjent i henhold til retningslinjer gitt i gjødselsvareforskriften fra landbruksdepartementet. Det arbeides med å få på plass en bransjenorm for slam. Råde Graveservice AS er med i en arbeidsgruppe som skal bidra med oppbygging og kvalitetssikring av bransjenormen. Gruppen består videre av representanter fra Norsk Vann og MOVAR.

Slam er en stor ressurs blant annet innenfor landbruket, og vi samarbeider med bønder i regionen om leveringer som en del av gårdenes gjødselsplan. Dette må bonden selv søke kommunen om, og vi bistår gjerne med informasjon om denne prosessen.

RG-jord

RG-jord er nøye utviklet gjennom mange år, blant annet i samarbeid med Bio-forsk, og egner seg ypperlig til blandt annet topping på golfbaner, gressplener og i blomsterbed. Våre kunder er både private og bedrifter, og vi har blant annet avtale med Mesta om leveringer til blomsterbed og trær langs veiene.

Matjordproduksjonen finner sted ved Onsøy Pukkverk. Alle typer matjord blir levert med varedeklarasjon som viser innhold og næringsverdi. Matjord finnes til enhver tid på lager i våre to pukkverk.

Produksjonen er godkjent av Mattilsynet.