Onsøy pukkverk

Vi eier og driver Onsøy Pukkverk i Fredrikstad. Pukkverket kan tilby hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter fra vårt pukkverk. 

Våre kunder er entreprenører, industri, kommuner og andre offentlige organisasjoner samt privatpersoner.

Hele anlegget er asfaltert og det er etablert nytt dieselanlegg og servicebygg. I tillegg er det små binger som privatpersoner kan bruke ved henting av varer fra pukkverket, slik at de slipper å kjøre ned i selve bruddet. 

Onsøy Pukkverk leverer hele spekteret av knuste steinmaterialer:

  • Pukk
  • Singel
  • Subbus
  • Sand
  • Jord 

Råde Graveservice har stått for driften av pukkverket siden 1989 og fikk konsesjon for ytterligere 50 års drift i 2009. Når uttak av fjell sluttføres, skal området fylles igjen og tilbakeføres til landbruk og skogsdrift.

Tom J. Samuelsen er avdelingsleder for Onsøy Pukkverk.

Onsøy pukkverk:
69 33 46 62
Vikaneveien 568

Veibeskrivelse »

Åpningstider:
Man–fre 06.30–15.30
Lør          Pukkverket holder åpent på lørdager fra 10. april (08.00–13.00).