Pukkverk

Vi eier og driver Onsøy Pukkverk i Fredrikstad. Pukkverket kan tilby hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter.

Våre kunder er entreprenører, industri, kommuner og andre offentlige organisasjoner samt privatpersoner.

Hele anlegget er asfaltert og det er etablert nytt dieselanlegg og servicebygg. Det er små binger som privatpersoner kan bruke ved henting av varer, slik at de slipper å kjøre ned i selve bruddet.

Råde Graveservice har stått for driften av pukkverket siden 1989 og fikk konsesjon for ytterligere 50 års drift i 2009. Når uttak av fjell sluttføres, skal området fylles igjen og tilbakeføres til landbruk og skogsdrift.

Tom J. Samuelsen er avdelingsleder for Onsøy Pukkverk.

Onsøy pukkverk:
69 33 46 62
Vikaneveien 568

Veibeskrivelse »

Åpningstider:
Mandag -fredag 06.30–15.30

Pukkverket holder stengt fra fredag 20. des. kl. 10.30 til og med 1. jan.

Pukkverket er åpent fra 2. januar kl. 06.30-15.30.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år!