Steinsetting er en av spesialitetene til Råde Graveservice Aneggsgartner. Her fra oppdrag i Byparken i Fredrikstad for Værste AS

Satser grønt og grått hele året

Det er et skrikende behov etter anleggsgartnere i Norge. Råde Graveservice Anleggsgartner sin har tatt viktige steg for å sikre rekruttering i takt med økende oppdragsmengde. Vi er ikke blant de største aktørene i markedet, men vi skal hver dag levere på høyt nivå. Da trenger vi enda flere dyktige medarbeidere.

Les også artikkelen på nettsidene til Næringsliv i Østfold og Follo.

Det sier prosjektleder Petter Gabrielsen, som har mesterbrev i faget og som har ledet dette virksomhetsområdet siden det ble etablert som en del av Råde Graveservice AS i 2016.
I stedet for å kjøpe anleggsgartnertjenester fra andre aktører i markedet valgte Råde Graveservice AS å ansette egne anleggsgartnere.

-Vi fikk en flying start med en svært mange oppdrag, og har allerede begynt å fylle ordreboka både for 2023 og 2024. Fortsatt er det åpning for å hente inn noen oppdrag i 2022, og vi vet at det er mye spennende på gang i prosjektmarkedet, forteller Gabrielsen, som nå leder en medarbeiderstab på 10 personer.

Ingen vinterdvale
Mange tror at anleggsgartnere ligger i dvale på vinterstid, men slik er det ikke.
-Vi opplever at mange kunder kommer med sine forespørsler samtidig med vårsola, men da er både vi og våre mange kolleger i bransjen allerede fullbooket. Derfor er det viktig å være tidlig ute for de som ønsker faglig hjelp med sine ulike anlegg. Hovedregelen er at vi ligger minimum seks måneder foran sesongene i vår planlegging, sier Petter Gabrielsen. Han har over 40 års fartstid i faget, og må betegnes som en meget rutinert prosjektleder.

Med den vinteren vi har i år er det en rekke oppgaver som kan utføres i parker og hager. Beskjæring av pryd- og frukttrær, hekker og busker er ett eksempel. Felling, tynning eller fjerning av små og store trær, busker og kvist er et annet eksempel. Steinlegging, murer, kanter, trapper og belegg i granitt, betong eller andre materialer er også godt egnet vinterarbeid. Vi har denne vinteren etablert lekeplasser med lekeapparater og forskjellig fallunderlag. Videre har vi etablert uteområder med møbler og treningsutstyr, bryggeanlegg og gjerder.

Våre oppdrag er i sterk grad knyttet til offentlige etater, borettslag og sameier, men vi har også fått mange oppdrag fra bedrifter og fra noen privatkunder, forteller Gabrielsen. I tillegg til å etablere de ulike anleggene ønsker vi selvsagt også å inngå avtaler om skjøtsel på anleggene.

Hovedregelen er at vi ligger minimum seks måneder foran sesongene i vår planlegging, sier Petter Gabrielsen. Han har over 40 års fartstid i faget, og må betegnes som en meget rutinert prosjektleder.

Totalleverandør
Han legger fram en lang liste over alt som kan levere også i vekst-sesongen. Da er det stor etterspørsel etter vekstjord, bark og alle typer pukkverksvarer fra vårt eget pukkverk. Selvsagt leverer vi busker, trær og stauder, gressarealer, kunstgress og sedum, og vi står for skjøtsel av alle typer grøntanlegg som ugressbekjempelse, gressklipping og beskjæring.
Gabrielsen er godt fornøyd med å ha sikret seg skjøtselsoppdrag ved uteområdene til sykehusene i Østfold og vedlikeholdsoppgaver og skjøtsel for Høegh Eiendom i Moss.

Råde Graveservice har med sine entreprenør- og Anleggsgartnertjenester vært blant aktørene som har gitt barn og ungdom på Hvaler et skolesenter i flotte omgivelser.

Pådriver for økt rekruttering
Tidligere i år signerte Råde Graveservice og sju andre anleggsgartnere i Østfold en tre-årig samfunnskontrakt med Kalnes Videregående skole. Samfunnskontrakten er et samarbeid mellom bedriftene, skolen og fylket for å gi elever lærlingeplass-garanti og sammen skape mer interesse rundt yrket som anleggsgartner.

Gabrielsen var selv en av initiativtakerne til anleggsgartner-linja ved Kalnes. Skolen har i år 10 elever på VG2 linja for anleggsgartnere, men behovet er langt større.
– Vi ønsker at flere skal lære om anleggsgartneryrket og alle de gode mulighetene dette yrkesvalget gir. Vi har en langsiktig satsing på lærlinger og har stor tro på lokal ungdom. Med samfunnskontrakten med Kalnes håper vi å kunne få flere til å velge å bli anleggsgartnere, og kan garantere at de som velger dette yrket er sikret jobb etter fullført utdanning.
Som anleggsgartner åpner det seg en rekke karrieremuligheter, og vi er bokstavelig talt en del av det grønne skiftet, avslutter Petter Gabrielsen.

Les også artikkelen på nettsidene til Næringsliv i Østfold og Follo.