Vi søker HMS/KS/ytre miljø- leder

Råde Graveservice AS søker etter HMS-/KS/Ytre miljø -leder, som skal bidra til at selskapet når alle sine fastsatte mål innen HMS/KS og ytre miljø.

Personen vi søker bør ha en utdanning innen HMS, kvalitetsstyring og en miljøfaglig kompetanse.

Arbeidsoppgaver HMS/KS

 • Overordnet ansvar for bedriftens HMS/KS system
 • Utarbeide HMS-planer/dokumentasjon, risikovurderinger og
  kvalitetsplaner for prosjekter og internt for selskapet
 • Fremme og bidra til en positiv HMS-kultur og være fagstøtte for organisasjonen
 • Hovedansvar for gjennomføring av ISO- revisjoner for ISO 9001, 14001 og 450001
 • Følge opp avvik med korrigerende tiltak

Arbeidsoppgaver ytre miljø

 • Være bedriftens fagperson innen ytre miljø og bærekraft
 • Utarbeide søknader innenfor fagområdet på prosjekter og for våre deponier og pukkverk
 • Bistå kunder til vårt massemottak med prøvetaking og basiskarakterisering og miljøkompetanse
 • Oppfølging av reguleringsbestemmelser for støv, støy og vann i vårt pukkverk og deponier
 • Oppfølging av miljøoppfølgingsplan på prosjekter

Kompetanse og erfaring vi vektlegger

 • Utdanning innen HMS/KS og miljø. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med større prosjekter og kjennskap til anbudsprosesser
 • Fordel med erfaring fra bygg og anlegg
 • Erfaring/kjennskap til ISO sertifiseringsprosesser og revisjoner
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Strukturert, selvstendig og med stor gjennomføringsevne
 • Gode IT- kunnskaper

Vi kan tilby:

 • Variert og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø preget av samhold og trivsel
 • Gode lønnsbetingelser
 • God pensjonsordning
 • Helseforsikring

Arbeidssted: Våre prosjekter ligger hovedsakelig i gamle Østfold fylke og mest konsentrert i området rundt Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Det vil derfor være en fordel om du er bosatt i dette området, men ikke et krav.

Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen

Kontaktpersoner:
Driftsleder Lars Andersen: 975 40 988
Leder HR, HMS/KS Trine Andersen Johannessen: 977 59 608

Om arbeidsgiveren

Råde Graveservice AS er et familieeid selskap, etablert i 1957 som driver entreprenørvirksomhet i Østfold og Follo. Vi har sentral godkjenning innen en rekke funksjoner og godkjenningsområder. Vi har i dag 100 dyktige ansatte som daglig gjennomfører interessante og utfordrende prosjekter. I tillegg til anleggsvirksomhet har vi også en anleggsgartneravdeling som utfører utomhus prosjekter. Vi eier og driver Onsøy Pukkverk, samt Thorbjørnrød massedeponi. Vårt hovedkontor med verksted ligger i Råde.