Boligutvikling i Moss og Rygge

Grunnentreprise på utbyggningsområdene Sponvika og Verksåsen i Moss, og Vårlifeltet på Halmstad, Rygge

Råde Graveservice har lang erfaring som grunnentreprenør på eiendomsutvikling og kan vise til godt samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi har flere prosjekter gående. For en full oversikt over hvor vi har arbeidet og arbeider fremover, ta kontakt med ..... Her er litt om to slike prosjekter for ulike oppdragsgivere.

Høegh Eiendom AS - Sponvika og Verksåsen i Moss

Råde Graveservice har fått oppdraget med å etablere infrastruktur i disse boligområdene på til sammen 150 mål. Her skal det etterhvert bygges 600 boenheter, de fleste som rekkehus og mindre blokker, og Høegh Eiendom ser for seg en gradvis utbygging over seks til åtte år. Utbyggingen omfatter også den gamle fabrikktomta til Petterson Cellulose som ga Moss den berømte Mosselukta. For mer om Høegh Eiendoms utvikling av områdene, se her https://www.hoegheiendom.no/stedsutvikling/moss

Vi har stått for prosjektering og har etablert veier, gangveier, vann og avløp, og er i gang med grunnarbeider for flere utbyggere som utvikler ulike boligprosjekter. Det blir også framført fjernvarme til det fremtidige boligfeltet.

Hans Fredrik Suther utførte prosjekteringen og David Dahle er prosjektleder 

Trysilhus AS - Vårlifeltet på Halmstad

Området som skal bygges ut er på ca 157 dekar og er en stor satsning for Trysilhus AS. Her kommer det både flerfamiliehus, eneboliger i rekke og blokkleiligheter. To boligprosjekter står ferdig; Solhøitunet og Gatu Park. For mer informasjon om disse, se her https://www.trysilhus.no/boligprosjekter/#omrade=ostfold

 Råde Graveservice har fått totalentreprisen for etablering av veier, gangveier, vann og avløp, og framføringen av kabelgrøfter. I tillegg skal selskapet med god hjelp fra Råde Landskap AS, sørge for god trivsel i boområdet gjennom innbydende uteområder for hver enkelt bolig. I tillegg kommer felles grøntområder, lekeplasser og parkeringsplasser. 

Nina Volden utførte prosjekteringen og David Dahle er prosjektleder.