En smal passasje med uteservering på to sider, bringer tankene til sydligere strøk, gatebredden er smalere enn byens øvrige gater for å skape et nytt og annerledes byrom.

Fra ørken til oase i Fredrikstad

Flott arkitektur preger Nygaardsplassen midt i Fredrikstad sentrum, som AF Bygg Østfold har satt opp, og med Råde Graveservice AS som underentreprenør på grunnarbeidene.

Anleggsleder Yngvar Olsen i Råde Graveservice mener plassen er blitt totalt forvandlet fra å være en åpen og «glemt» plass som ble utnyttet i svært liten grad. Her var blant annet den gamle drosjetråkka i Fredrikstad, men plassen var for liten til de store friluftsarrangementene. Dermed ble den liggende ubrukt i mange år.

Det var i mai 2018
AF Bygg Østfold startet byggearbeidet med Nygaardsplassen – et prosjekt som arkitektonisk fremstår som et slags mini-Brooklyn i plankebyen.
Her foretok Råde Graveservice utgraving til parkeringskjeller, i tillegg til betydelig mengder med spunting for å sikre nærliggende bygninger i anleggsperioden. Området består av blåleire, og det er veldig høy grunnvannstand her. Stålkjernepelene som ble fundamentert til fjell, går 15-20 meter dypt, forklarer anleggsleder Yngvar Olsen. Råde Graveservice fullførte sin del av prosjektet våren 2019.

Leiligheter og næring
Prosjektet består av 39 utleieleiligheter fordelt på to bygg og seks etasjer på det høyeste, med næringsarealer i hele første etasje. Det nye bygget er plassert oppå parkeringskjelleren. Her ble det pelet gjennom kjelleren fordi den alene ikke kunne bære bygget. Dermed er det to separate konstruksjoner.

Byggene er satt opp i plasstøpt betong, stålbæring og med plattendekker i etasjeskillene. Fasaden har fem ulike teglsteintyper, fugemasser og murforbandt.
Prosjektsjef Cecilia Brynhildsen hos byggherren Cityplan AS, betegner Nygaardsplassen som et appartementshotell. Ifølge byggherren tilbys leilighetene som alternativ til hotellrom, fra enkeltdøgn til noen ukers opphold.

– En byreparasjon
Arkitekt og partner i MAD arkitekter, Karoline Kolstad Heen mener det er foretatt en byreparasjon som ivaretar sentrumsplanens intensjoner om fortetting og flere boliger for å skape byliv. Grepet gir sentrumsgatene to nye byrom. En smal passasje med uteservering på to sider, bringer tankene til sydligere strøk, gatebredden er smalere enn byens øvrige gater for å skape et nytt og annerledes byrom.
Passasjen leder mot en piazza innerst på Nygaardsplassen, og denne er nå komplett innrammet med byfasader av tegl fra flere epoker.
Nygaardsplassen ble kåret til beste byutviklingsprosjekt med «Cityprisen» i 2019. En ørken er blitt til en oase med fargerikt steinvalg, gode kvaliteter og fint samspill.

Byggene er satt opp i plasstøpt betong, stålbæring og med plattendekker i etasjeskillene. Fasaden har fem ulike teglsteintyper, fugemasser og murforbandt

Her var det en «glemt» plass midt i sentrum av Fredrikstad. Nå er Nygaardsplassen blitt en del av et levende sentrum med flotte teglfasader, kafeer og leiligheter.