Tett på bryggepromenade med flott utsikt

Tordenskiold Brygge i Fredrikstad ligger sørvendt ved den flotte bryggepromenaden og kaia midt i hjertet av byen.  Her er det 51 leiligheter i ulik størrelse og med høy standard.

-Det var en lang vei for byggherreselskapet Tordenskiold Brygge AS, totalentreprenør Brick AS og oss i Råde Graveservice AS (RG), som fikk ansvar for omfattende og krevende grunnarbeider, forteller anleggsleder Gunnar Renander i RG.

Forurensede masser
På tomta lå det opprinnelig en bensinstasjon, og første oppdrag for Råde Graveservice var å rive stasjonen og rydde opp på tomta i 2017. Her ble det oppdaget flere drivstofftanker som ikke var sanert, og dermed måtte deler av saneringsarbeidet settes ut til eksperter på farlig avfall.

-Deretter ble det stans i prosjektet i nesten ett år før vi igjen kunne sette mannskaper på grunnarbeider og sikring mot elva. I sikringsarbeidet ble det benyttet doble spunter i 12-14 meters dybde og i 85 meters lengde langs kaifronten. Disse ble forankret inn mot bygget på vanlig måte, forklarer Renander.

Brick AS engasjerte også et annet selskap til å ta seg av store mengder med forurensede masser, som ble skipet ut fra byggegropa. På den måten ble behovet for massetransport med lastebiler redusert til et minimum.

Ny bryggepromenade og utomhusområde
Råde Graveservice har utført alle arbeidene med den nye bryggepromenaden og utomhusanlegget i leilighetsprosjektet.
Det ble også satt ned impregnerte trepæler i 19 meters lengde på utsiden av spunten.
Ni meter fra bygget og ut til ferdig kaifront måtte byggherre opparbeide en offentlig bryggepromenade, og her ble det benyttet prefabrikkerte betongelementer som forskaling til kaifronten, som er forankret inn mot spunten i bygget. Fronten er lagvis bygget opp med granittblokker, utført av Råde Graveservice.

Atriet inne mellom leilighetene er av spesiell karakter, som bildene viser. Her er det en port inn til leiligetene direkte fra gata. Selve atriet er hellebelagt, og det er belegningsstein av samme type som på bryggekanten. Her er det også plass til lekeapparater.

Flott utsikt
Sjøutsikt fra flest mulig leiligheter var retningsgivende da det nye boligprosjektet langs kaikanten i Fredrikstad fikk sitt spesielle design. Prosjektet består av to nord-
sør-liggende fløyer som består av to næringsarealer på gateplan og 51 leiligheter. Fløyen langs kaia mot vest trapper fra sju etasjer ved Kråkerøybrua i nord ned til én etasje i sør, der den møter avtrappingen fra den østre fløyen av kvartalsutbyggingen. Fløyene danner et indre gårdsrom med inngangspartier for leilighetene, boder og sykkelparkeringsplasser.
Fasadene, også skråtaket i vest, er kledd med patinert zink, og har royalimpregnert treverk i gårdsrom og på balkongene.
Løsningen ga mange leiligheter med utsyn mot elva, flere av dem har terrasser på 50 til 60 kvadratmeter. De 51 leilighetene spenner fra 47 kvadratmeter til den aller største på 282 kvadratmeter. Det er fortsatt noen ledige leiligheter på Tordenskjold brygge.

Et spennende atrium i anlegget

Tomta klargjøres. Byferga i forgrunnen

Mye forurenset masse måtte fjernes før byggearbeidene kunne starte.

Bilder tatt fra bryggekanten inn mot Dampskipskaia.

Inngang til atriet, som ligger noe opp fra gateplan