Vi søker erfaren tilbudsleder/ prosjektleder

Råde Graveservice AS (RGS) søker etter en erfaren tilbudsleder/prosjektleder med bakgrunn fra både prosjektledelse og tilbuds-/anbudsprosesser for snarlig tiltredelse.

Det er et ønske om å profesjonalisere tilbudsarbeidet ytterligere, så hovedoppgavene som skissert under vil i hovedsak være tilknyttet rollen som tilbudsleder. For en erfaren prosjektleder fra anleggsbransjen, vil det være naturlig å kombinere rollene tilbudsleder og prosjektleder. Vi er åpne for å finne en god miks av ansvar/oppgaver som samsvarer med kandidatens kompetanse, motivasjon og ønsket karriereutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og profesjonalisere tilbudsarbeidet
 • koordinere ulike fagmiljøer internt
 • kommunisere med prosjektleder, byggherre, konsulenter/underleverandører og myndigheter
 • innhenting av priser og innkjøp materiell
 • utarbeide beslutnings- og kalkulasjonsunderlag
 • utarbeidelse, forhandling og oppfølging av kontrakter
 • prosjektledelse med ansvar for økonomistyring, fremdrift, kontrakter og oppfølging underleverandører 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

 • ingeniør/sivilingeniør/annen teknisk utdanning
 • gode IT-kunnskaper med kompetanse på Gemini Proadm, AutoCad og Revit
 • erfaring med anleggsdrift
 • erfaring fra tilbudsarbeid og forhandlinger
 • erfaring med prosjektledelse
 • kjennskap til masseberegning
 • kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, Norsk Standard og prosesskoden

Personlige egenskaper

 • selvstendig og løsningsorientert
 • god kommunikasjon og formidlingsevne
 • strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • en sentral nøkkelrolle med utfordrende, varierte og selvstendige oppgaver med mulighet for å kombinere tilbudsledelse, markedsarbeid og prosjektledelse
 • hyppig kontakt med underleverandører og generelt stor kontaktflate både internt og eksternt
 • teamarbeid med et svært kompetent, hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • videreutvikling og opplæringsmuligheter
 • konkurransedyktig lønn og betingelser
 • gode pensjons-/forsikringsordninger
 • bilordning / firmabil

Spørsmål om stillingen rettes til Rekrutteringsrådgiver Rune Arnesen på 99648490 / l.r.arnesen@gmail.com.

Søknad og CV sendes via annonse på  https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=200960790

Råde Graveservice AS driver entreprenørvirksomhet i Østfold og Follo, og vi har sentral godkjenning innen en rekke funksjoner og godkjenningsområder. Bedriften ble etablert i 1957, og vi har i dag 100 dyktige ansatte som daglig gjennomfører interessante og utfordrende prosjekter. I tillegg til anleggsvirksomhet har vi egen avdeling, Råde Landskap, som utfører utomhusprosjekter, avdeling Onsøy pukkverk med pukkverksvirksomhet og drift av massedeponier. Vi har eget kontor, lager og verksted i Råde og omsetter for ca. kr 250 mill per år.