Anleggsgartner

Råde Graveservice Anleggsgartner er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere. Råde Graveservice AS og Råde Graveservice Anleggsgartner kan  sammen tilby oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede grøntanlegg med påfølgende vedlikehold.

Råde Graveservice Anleggsgartner er en aktiv og seriøs leverandør av alle typer grunnarbeid til offentlige etater, næringsbygg og borettslag. Som en del av Råde Graveservice kan vi spille på lang erfaring som entreprenørbedrift og hente stordriftsfordeler når det gjelder planlegging og gjennomføring av slike oppdrag. Råde Graveservice Anleggsgartner har sterk kompetanse på grøntanlegg. I tillegg er vi en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere - dette gjør at vi kan tilby høy kvalitet til en god pris. 

Vi kan blant annet levere:

  • Murer, kanter, trapper og belegg i granitt, betong eller andre materialer
  • Vekstjord, bark og alle typer pukkverksvarer
  • Busker, trær og stauder
  • Gressarealer, kunstgress og sedum
  • Lekeplasser med lekeapparater og forskjellig fallunderlag
  • Parker og uteområder med møbler og treningsutstyr
  • Gjerde og porter
  • Skjøtsel av alle typer grøntanlegg som ugressbekjempelse, gressklipping og beskjæring.

Prosjektleder er Petter Gabrielsen 95 16 47 79 / petter@rgs.no