Fyllplasser

Råde Graveservice AS har i mange år driftet fyllplasser. Enkelte er åpne for eksterne bedriftskunder. Vi tar dessverre ikke imot masser fra privatpersoner. 

Forsetlund

Åpent for bedriftskunder.

Antatt ferdigstillelse våren 2022.

 

Vetatoppen

Kun i bruk for egne prosjekter.

 

Birkeland

Ferdigstilles høsten 2021.

 

E-6 fyllplass

Dispensasjonssøknad under utarbeidelse.

 

Thorbjørnsrød

Tilrettelegging for mottak av bløte masser, samt bygging av internveier er utført.

Vekt, bygg og risteanlegg bygges i disse dager.

IG for massemottak er OK, og utslippstillatelse er mottatt – med svarfrist vedr gjennomføringsplan som ferdigstilles i løpet av uke 45.

 

Kiserud

Varsel til kommunens arealplan er sendt.


RG-jord

RG-jord er nøye utviklet gjennom mange år, blant annet i samarbeid med Bio-forsk, og egner seg ypperlig til blandt annet topping på golfbaner, gressplener og i blomsterbed. Våre kunder er både private og bedrifter, og vi har blant annet avtale med Mesta om leveringer til blomsterbed og trær langs veiene.

Matjordproduksjonen finner sted ved Onsøy Pukkverk. Alle typer matjord blir levert med varedeklarasjon som viser innhold og næringsverdi. Matjord finnes til enhver tid på lager i våre to pukkverk.

Produksjonen er godkjent av Mattilsynet.