Fyllplasser for rene masser

Råde Graveservice AS har i mange år driftet fyllplasser. Vi har tre operative fyllplasser i Østfold som er godkjent av vertskommunene.  Fyllplassene for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Den fjerde fyllplassen ligger inntil E-6 ved Kambo utenfor Moss. Denne er ikke i drift på grunn av svake transportveier inn til deponiet. Råde Graveservice er også i dialog med Statsforvalteren for etablering av en ny fyllplass for Mosseregionen.  

Lokale fyllplasser er viktig av miljøhensyn for å unngå lange transportveier med ren masse. Les mer om fyllplassene og om miljøgevinstene her.

Enkelte er åpne for eksterne bedriftskunder. Vi tar dessverre ikke imot masser fra privatpersoner. 

Forsethlund fyllplass
Denne ligger i Onsøy og er en betydelig avtaker av rene masser.  Her har massene nærmest utformet et spektakulært «månelandskap». Denne fyllplassen vi ha kapasitet for mottak ut 2022. Åpent for bedriftskunder.

Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy
Ved Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy er det fra høsten 2021 gitt tillatelse til en utvidelse. Dermed er det nå en kapasitet på 2 millioner tonn ved denne fyllplassen, som Råde Graveservice har driftet siden 2010. Denne utvidelsen er svært kjærkommen på grunn av stor etterspørsel av deponering av rene masser i Nedre Glomma-regionen. Fyllplassen utgjør totalt 175 dekar, der en liten del er et gammelt sand‐/grusuttak, som nå er ferdig opparbeidet. Åpent for bedriftskunder.

Vetatoppen fyllplass
Mellom Begby og Årum i Fredrikstad kommune ligger Vetatoppen fyllplass. Her er det en gjenværende kapasitet på omlag 200.000 tonn. Denne fyllplassen benyttes i all hovedsak til egne prosjekter.