Maskinentreprenør

Grunnarbeider har vært bedriftens kjerneområde helt siden etableringen. I dag framstår vi som en totalleverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider innenfor bygg, anlegg og infrastruktur.

Vår virksomhet favner graving, knusing, mindre fundamenteringsarbeider spesielt med spunting, vann- og avløpsledninger, veisanlegg, massetransport, opparbeidelse av boligfelt, industri- og næringsområder, kunstgressbaner og mye mer.

Vi har både erfaring og ressurser til å påta oss selv store og komplekse oppdrag, og vår referanseliste kan vise til en rekke prestisjefulle og spennende arbeider i regionen.

Uansett oppdragets størrelse eller art, legger vi vår ære i å levere tjenester med høy kvalitet til avtalt tid og at du som kunde skal bli fornøyd.