Sjøhus med moderne uttrykk

Det har tatt 14 lange år å realisere drømmen om Engelsviken Sjøhus utenfor Fredrikstad. Det tyder på utholdenhet hos ekteparet bak prosjektet, som er både grunneiere og sentrale personligheter på stedet, nemlig Lars Sigvart Gran Andersen og kona Inger Andersen

En god hjelper på batteri

-Skal vi være med og kjempe om fossilfrie kontrakter er det viktig at vi også investerer i fossilfrie maskiner. Bransjen generelt satser mer og mer på den grønne veien, og det betyr stadig sterkere fokus på fossil- og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Her skal vi være en seriøs og framoverlent aktør.

Fornyer 100 år gammelt VA-nett

Råde Graveservice er godt i gang med et større VA-saneringsprosjekt for Sarpsborg kommune ved Tunevannet og Øvre Lande. Totalt skal det fornyes 2600 meter med vann, spillvann og overvannsledninger i en rekke etablerte boliggater.

Boligutvikling i Moss og Rygge

Grunnentreprise på utbyggningsområdene Sponvika og Verksåsen i Moss, og Vårlifeltet på Halmstad, Rygge

Alt i grunnarbeider
- bygd på mer enn 60 års erfaring

Råde Graveservice AS ble etablert i 1957 og er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste.

Mer om Råde Graveservice »