Lærlinger er viktig for Råde Graveservice

– Lærlinger har i mange år vært en viktig del av strategien vår. Vi trenger unge, flinke fagarbeidere, og gang på gang ser vi at disse bidrar veldig positivt i miljøet vårt, sier Terje D Andersen, daglig leder i Råde Graveservice A/S.

Ny anleggsgartner-leder i Råde Graveservice

Stian Theodorsen (35) er påtroppende leder for anleggsgartneravdelingen i Råde Graveservice. Han tar over etter Petter Gabrielsen, som har gitt avdelingen en "flying start". Oppdragene står allerede i kø flere år framover.

Møtte Sjefsnissen på Værste

Sjefsnissen hadde rota seg bort, og ba barna i Gaustadgrenda barnehage på Onsøy om hjelp. Her blir de gjenforent hos Råde Graveservice, på en hektisk og travel byggeplass på Værste i Fredrikstad.

Godt grunnlag for landets største byutviklingsprosjekt

En ny bydel er i ferd med å vokse fram i Fredrikstad, og Råde Graveservice AS er en av flere bidragsytere som nå utvikler et stort industriområde til å bli en urban og levende bydel ved Glommas utløp.

Viktig mottak for rene masser på Thorbjørnrød

Massemottaket på Thorbjørnrød er en godkjent mottaksplass for rene masser. To millioner tonn gjenbruksmasser skal gjøre skog om til nytt jordbruksareal. To tiltak gjør det spesielt trygt for omgivelsene.

Grindvold omsorgsbolig – BREEAM-sertifisert omsorg for mennesker og miljø

Grindvold omsorgsbolig i ferd med å reise seg. Råde Graveservice står for vann, avløp grunnarbeid og utomhusarbeid på et av de mest interessante byggeprosjektene på Østlandet for tiden. Regnvann som gjenvinnes til plantevanning er bare ett eksempel på hvordan det BREEAM-sertifiserte prosjektet er godt for både mennesker og miljøet.

Byhaven på Værste

Værste vokser fram som en ny bydel i Fredrikstad. Her er Råde Graveservice godt i gang med grunnarbeider på Byhaven. Her skal de første flytte inn neste år.

Nye ledningsstrekk i krevende grunnforhold i Fredrikstad

Arbeidene med å legge nye vann og avløpsledninger i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei i Fredrikstad er snart sluttført. Fredrikstad kommune, Seksjon for teknisk drift er byggherre, og Råde Graveservice AS fikk oppdraget, som har vist seg å by på spennende utfordringer.

 

Alt i grunnarbeider
- bygd på mer enn 60 års erfaring

Råde Graveservice AS ble etablert i 1957 og er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste. Vi opererer innenfor følgende fire forretningsområder: Maskinentreprenør, Anleggsgartner, Pukkverk og Fyllplasser. 

Mer om Råde Graveservice »