-Viktig å være positiv og offensiv i krevende tider

Selv om anleggsbransjen er fortvilet over økte kostnader både på materiell og spesielt drivstoff velger daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen, å se positivt på det kommende driftsåret. Med en ordrereserve på godt over 300 millioner kroner mener han det er grunn til å være på offensiven.

Satser grønt og grått hele året

Det er et skrikende behov etter anleggsgartnere i Norge. Råde Graveservice Anleggsgartner sin har tatt viktige steg for å sikre rekruttering i takt med økende oppdragsmengde. Vi er ikke blant de største aktørene i markedet, men vi skal hver dag levere på høyt nivå. Da trenger vi enda flere dyktige medarbeidere.

Viktig med fyllplasser for rene masser i regionen

Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Østfold som er godkjent av vertskommunene. Fyllplassene for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Fem lærlinger ga gode tilbakemeldinger til Lærlingpatruljen

-Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir. Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje.

Nye ledningsstrekk i krevende grunnforhold i Fredrikstad

Arbeidene med å legge nye vann og avløpsledninger i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei i Fredrikstad er snart sluttført. Fredrikstad kommune, Seksjon for teknisk drift er byggherre, og Råde Graveservice AS fikk oppdraget, som har vist seg å by på spennende utfordringer.

Signalbygg å være stolt over

Hovedkontoret for Sparebank1 i Moss er utvilsomt et signalbygg som vekker oppmerksomhet. Råde Graveservice AS har bidratt med grunnarbeider og uteområdene har selskapets landskapsavdeling tatt seg av.

Praktskole i naturskjønne omgivelser for barna på Hvaler

Hvaler har investert i et moderne og flott barneskolebygg, plassert i tilknytning til det allerede eksisterende ungdomsskolebygget på Asmaløy. Dette er blitt Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fordelt på 1.-10.trinn. Råde Graveservice og landskapsavdelingen i selskapet har vært blant aktørene som har gitt barn og ungdom på Hvaler et skolesenter i flotte omgivelser.

Magasinparken – et spennende boligprosjekt

Magasinparken i Ski må betegnes som et spennende boligprosjekt. Her vil det bli etablert drøyt 500 boliger, og de første boligene er tatt i bruk. Råde Graveservice AS var en av aktørene som fikk gleden av å bli med på etableringen av et prosjekt som skiller seg ut på mange måter.

 

Alt i grunnarbeider
- bygd på mer enn 60 års erfaring

Råde Graveservice AS ble etablert i 1957 og er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste. Vi opererer innenfor følgende fire forretningsområder: Maskinentreprenør, Anleggsgartner, Pukkverk og Fyllplasser. 

Mer om Råde Graveservice »