Aktuelt

Lederskifte i Råde Graveservice

Lasse Hågensen slutter i Råde Graveservice AS. Terje Andersen tilbake i rollen som daglig leder.

Ny anleggsgartner-leder i Råde Graveservice

Stian Theodorsen (35) er påtroppende leder for anleggsgartneravdelingen i Råde Graveservice. Han tar over etter Petter Gabrielsen, som har gitt avdelingen en "flying start". Oppdragene står allerede i kø flere år framover.

Møtte Sjefsnissen på Værste

Sjefsnissen hadde rota seg bort, og ba barna i Gaustadgrenda barnehage på Onsøy om hjelp. Her blir de gjenforent hos Råde Graveservice, på en hektisk og travel byggeplass på Værste i Fredrikstad.

Godt grunnlag for landets største byutviklingsprosjekt

En ny bydel er i ferd med å vokse fram i Fredrikstad, og Råde Graveservice AS er en av flere bidragsytere som nå utvikler et stort industriområde til å bli en urban og levende bydel ved Glommas utløp.

-Viktig å være positiv og offensiv i krevende tider

Selv om anleggsbransjen er fortvilet over økte kostnader både på materiell og spesielt drivstoff velger daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen, å se positivt på det kommende driftsåret. Med en ordrereserve på godt over 300 millioner kroner mener han det er grunn til å være på offensiven.

Satser grønt og grått hele året

Det er et skrikende behov etter anleggsgartnere i Norge. Råde Graveservice Anleggsgartner sin har tatt viktige steg for å sikre rekruttering i takt med økende oppdragsmengde. Vi er ikke blant de største aktørene i markedet, men vi skal hver dag levere på høyt nivå. Da trenger vi enda flere dyktige medarbeidere.

Viktig med fyllplasser for rene masser i regionen

Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Østfold som er godkjent av vertskommunene. Fyllplassene for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Fem lærlinger ga gode tilbakemeldinger til Lærlingpatruljen

-Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir. Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje.

Lederskifte i Råde Graveservice AS

Prosjektdirektør i Coop Norge Eiendom AS, Lasse Hågensen (58), tiltrer som ny daglig leder i Råde Graveservice AS etter at dagens leder, Knut Magnus Hvidsten, går fra entreprenør-bransjen til eiendomsutvikling i GG-Gruppen i Halden.

I front innen ledelse og miljø

Det er tatt nye skritt i Råde Graveservice AS for å være helt i front innen ledelse og miljø når de nå har innført tre ledelsessystemer: ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.