Lars Erik Eriksen og Jon Johnsen i Råde Graveservice på Byhaven, Værste i Fredrikstad

Grunnarbeid på Byhaven, Værste

Værste vokser fram som en ny bydel i Fredrikstad. Her er Råde Graveservice godt i gang med grunnarbeider på Byhaven. Her skal de første flytte inn neste år.

Byhaven ligger sentralt på Værste, bare et steinkast unna Gangbroa over til Stortorvet. Prosjektet inkluderer en variert miks av boliger, som skal danne grunnlag for en levende bydel.

Her jobber Råde Graveservice AS sammen med Solid Entreprenør og GEO Fundamentering & Bergboring AS for at beboerne kan flytte inn i Byhaven i 2023.

– Vi har kontrakt på gravearbeidene og har ansvar for rigg samt drift av brakker, strøm, vann og HMS. Med sørger med andre ord for at de andre operatørene skal få jobben sin gjort på en sikker og riktig måte, forteller Jon Johnson, prosjektleder på Byhaven.

Byhaven, Værste i Fredrikstad

Før byggingen av de 106 leilighetene på Byhaven kan starte, må grunnarbeidet ferdigstilles. Råde Graveservice satte i gang med gravingen høsten 2021.

– Vi graver ut 70 000 kubikkmeter landmasse, i tillegg til 2-3000 kubikk med fjell i spuntkroken. Når vi har kommet ned til riktig nivå, skal vi støpe en betongplate som er 15 cm tykk i gropa. Dette blir en arbeidsplattform for videre jobb nede i gropa. Da det er store mengder med bløte masser, må kjøretøyene ha et solid underlag, sier anleggsleder Lars Erik Eriksen.

Da er det godt å ha operative fyllplasser til massemottak i nærheten. Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Fredrikstad, som alle er godkjent av kommunen.

En større utvidelse av Thorbjørnrød fyllplass, med godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse fra Statsforvalteren, var akkurat klar før det store prosjektet på Værste startet.

Les mer i denne artikkelen hos Moss Avis, eller i denne oppdaterte artikkelen hos oss selv høsten 22

Grunnarbeid på Byhaven, Værste i Fredrikstad

En betongsåle er støpt i bunnen av byggegropa. (Foto: Odd Borgestrand)

Grunnarbeid før støp

Grunnarbeid før støp.