Magasinparken – et spennende boligprosjekt

Magasinparken i Ski må betegnes som et spennende boligprosjekt. Her vil det bli etablert drøyt 500 boliger, og de første boligene er tatt i bruk. Råde Graveservice AS var en av aktørene som fikk gleden av å bli med på etableringen av et prosjekt som skiller seg ut på mange måter.

Solid Entreprenør var totalentreprenør, mens Magne Sæther var Råde Graveservice AS sin anleggsleder på prosjektet.  Han kan sammen med sine medarbeidere se tilbake på en hektisk periode med mange utfordringer og gode løsninger.

Grunnarbeider og grønt

Råde Graveservice sto for grunnarbeidene mens landskapsavdelingen i selskapet tok seg av et omfattende grøntanlegg. Grunnarbeidene besto av utgraving  av en underjordisk parkeringskjeller, som dekker parkeringsbehovet for alle byggene. Her ble det etablert en massiv betongkonstruksjon med 50 cm betongdekke. Råde Graveservice fikk oppdraget med tilbakefylling av masser og etablering av grønt dekke på taket av parkeringskjelleren.

I oppdraget var det også inkludert å demontere to ammunisjonslager for å sikre en trygg nedkjøringsrampe til parkeringshuset. Den opprinnelige ringmuren ble merket,  og etter at nedkjøringsrampen var etablert ble ammunisjonslagrene reetablert på samme sted.
Råde Graveservice fikk også ansvaret for etablering av utvendig VA-anlegg og tre vannmagasiner. Det lengste vannmagasinet har betegnelsen Magasinkilden. Disse magasinene skal stå med sildrende vann.

Magasinparken ligger tett på Ski sentrum. Solon Eiendom har som eier og utvikler av Magasinparken et klart mål om å transformere  den gamle militærleiren i Nordre Follo til et sted det skal bli hyggelig å bo, men også til et sted det skal bli hyggelig å besøke. Målsetningen har vært å etablere et aldri så lite landemerke i Ski. Dette skal bli et pulserende boligmiljø hvor alle aldre og generasjoner skal trives som både gjest og vert, og det er nettopp dette Råde Graveservice har fått være med å realisere gjennom det første byggetrinnet.

Anlegg med høy kvalitet

-Solon Eiendom har vært opptatt av å høy kvalitet på utomhusanleggene. Det ble brukt mye penger på steinsetting, både når det gjelder kantstein og belegningsstein, forteller Magne Sæther.
Oppdraget har vært krevende, fordi det hele tiden var stor aktivitet rundt oss, men samtidig opplevde vi et meget godt samarbeid med totalentreprenør Solid, understreker Sæther.

-Landskapsavdelingen har bygget opp hele anlegget med kantstein og grønne vekster og sørget for ulik steinsetting på hele anlegget. Det ble lagt totalt 2000 kvadratmeter med belegningsstein, bestående av granittheller og gatestein av permeable dekker.
Det ble plantet totalt 30.000 planter i en rekke ulike bedd med et mangfold av stauder. Her ble det  også etablert en unik magnoliapark, som vil vekke oppsikt når trærne står i full blomst til våren, sier anleggsgartner Emelie Dynell i landskapsavdelingen.

Det ble etablert hekker av bøk mellom leilighetene på bakkenivå. Dette for å skjerme noe for innsyn.
Landskapsavdelingen fikk også oppdraget med å  anlegge nye vannveier som samler overflate- og himmelvann. Langs disse bekkeløpene ble det bygget en promenade som gir bilfri tilgang til det planlagte bydelstorget.

Landskapsavdelingen har vedlikeholdsansvar for parkanlegget fram til sommeren 2022 og håper å sikre seg vedlikehold også videre.
-Vi har jo fått et nært forhold til dette prosjektet, og ønsker å være med å  utvikle det videre. Det er stor forskjell på skygge og solrike områder. Derfor er det blant annet viktig å skape en balanse i selvvanningsanlegget, understreker Emelie Dynell.

Vernede bygg

Forsvaret har disponert området siden slutten av 1800-tallet og fram til Ski depotleir ble solgt i 2006. Flere av byggene på tomten er vernet, og to 95 meter lange vognhaller er bevart og danner dermed   et midtpunkt i boligområdet.

Byggetrinn 1 i Magasinparken består av seks blokker kalt Urban Villas og en blokk, kalt Ski Tårn av Code. Flere blokker og flere tårn er nå i ferd med å reise seg på tomten. Mens første trinn besto av 184 leiligheter,  vil det være over 500 når alle trinnene er ferdigstilt. 
Noe av grunnen til at vi ønsket flere tårn, var at vi ønsket å se på mulighet for å få inn flere arkitekter i prosjektet. Nå vil området bli preget av flere, som igjen gir et større mangfold. Dette er nærmest som byutvikling å regne, forklarer prosjektleder i Solon Eiendom, Martin Friis i et intervju med bladet  Byggeindustrien.

Gode fellesarealer

Utstrakt bruk av tegl og asymmetriske former  er tatt i bruk for å skape et organisk uttrykk som vil gi liv og karakter til Magasinparken. Mellom bygningene er det tilrettelagt for gode fellesarenaer med blant annet lekeplasser, kultur- og parkanlegg, som medarbeiderne fra Råde Graveservice fikk gleden av å realisere.
Det er planlagt en ny, stor bydelspark i forbindelse med utviklingen av det som vil få navnet Ski Vest. Det etableres også en egen park på den tidligere ekserserplassen mellom de fredede magasinhallene.
I områdeplanen er det regulert inn et torg med ulike forretninger og servicetilbud. Dette i gangavstand fra Magasinparken. Det vil også bli bygget en barnehage på oppsynsmannstunet.
De fredede magasinhallene skal brukes til ulike kulturaktiviteter. Sammen med det nye parkanlegget på ekserserplassen blir dette hele områdets storstue, lover Solon Eiendom i sitt boligprospekt.

Det er plantet totalt 30.000 planter med en rekke ulike bedd med et mangfold av stauder. Her er også en unik magnoliapark, som vil vekke oppsikt når trærne står i full blomst til våren.

Det er etablert hekker av bøk mellom leilighetene på bakkenivå. Dette for å skjerme noe for innsyn. Landskapskapsavdelingen fikk også oppdraget med å anlegge nye vannveier som samler overflate- og himmelvann.

Slik så det ut da Råde Graveservice startet grunnarbeidene i Magasinparken.

Steinsetting med ulike typer stein danner et harmonisk og fint mønster mellom bygningene. Her er det i tillegg bilfritt.

Byggetrinn 1 i Magasinparken består av seks blokker kalt Urban Villas og en blokk, kalt Ski Tårn av Code. Flere blokker og flere tårn er nå i ferd med å reise seg på tomten. Legg merke til den 95 meter l lange vognhallen, som er bevart og dermed danner et midtpunkt i boligområdet.

Råde Graveservice sto for etablering av det store fordrøyningsbassenget.