Den nye barneskolen har fått en fin plassering «midt i naturen» på Asmaløy.

Praktskole i naturskjønne omgivelser for barna på Hvaler

Hvaler har investert i et moderne og flott barneskolebygg, plassert i tilknytning til det allerede eksisterende ungdomsskolebygget på Asmaløy. Dette er blitt Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fordelt på 1.-10.trinn. Råde Graveservice og landskapsavdelingen i selskapet har vært blant aktørene som har gitt barn og ungdom på Hvaler et skolesenter i flotte omgivelser.

Rektor Øystein Myksvoll Lande er strålende fornøyd med prosessen, og trekker spesielt fram medvirkningen og det tette samarbeidet mellom de ulike aktørene som en suksessfaktor. Det ble riktignok noe politisk støy da det opprinnelige budsjettet viste en sprekk på drøye 30 prosent. Nå er skolen imidlertid tatt i bruk, og skolens ledelse er svært godt fornøyd.

Tett samarbeid

– Vi har fått være med som pedagoger og skoleledere fra planleggingsstadiet, utarbeiding av behovsanalyse, og våre innspill til arkitektens tegninger og kommentarer til utearealet er hensyntatt, forteller rektor Øystein Myksvoll Lande.
De to skolene Floren og Åttekanten ble lagt ned i fjor, og erstattet med den nye og moderne skolen.
Prosjektet ble utført i form av hovedentreprise og Ove Skår AS som ble valgt som hovedentreprenør. Råde Graveservice vant anbudet på grunnarbeider, utvendig VA-anlegg og uteområdene.
Det er nesten litt synd at skole- kultur og idrettsanlegget på Asmaløy ligger så tilbaketrukket at få mennesker som ikke er tilknyttet aktivitet eller jobb her ser det flotte anlegget.

Jomfruelig tomt

-Vi startet opp i mars 2020 og her var det en jomfruelig tomt der det ble lagt vekt på å ta vare på naturen, forteller anleggsleder i Råde Graveservice AS, Kenneth Sneis.
Alt av infrastruktur med vann, avløp og kabler ble  etablert før skolebygningen ble satt opp.
Landskapsavdelingen sørget for et trivelig utemiljø med alt av utomhusarbeider ved den nye skolen.
Dette har inkludert asfaltering, steinsetting av alle overflater, inklusiv tilsåing av plener og en rekke mindre lekeplasser fordelt rundt på skolens område. Her er det god plass for lek og aktiviteter i friminuttene. Hvor lenge blomsterbedd, planter og buskvekster får stå i fred er et annet spørsmål. Det er ikke lett for barn alltid å styre unna områder som ikke nødvendigvis er ment for lek, mener anleggsgartner Emelie Dynell i landskapsavdelingen til Råde Graveservice.

Uteområdene i fokus

Rektor Myksvoll Lande   bekrefter at uteområdene har vært et viktig fokusområde.
-Vi har ønsket oss gode og varierte lekemuligheter, rekreasjon, samt å ta vare på den fantastiske naturen rundt bygget. Inne bygges det for teamundervisning, samarbeid blant lærere og fagarbeidere på de ulike trinnene og samarbeid mellom alle elever på hvert trinn.
Også innendørs er det fokus på bevegelse og variasjon. Elevene skal oppleve at skolen er noe mer enn å sitte på samme stol hele dagen, forklarer rektoren.
Skolen er tegnet av Østavind arkitekter i Moss, og er bygget i massivtre. I tillegg har det blitt brukt Lett-taks takkelementer som er en svært rask byggemåte.
-Forprosjektet for ny barnetrinnsavdeling ble utarbeidet i samarbeid mellom tiltakshaver Hvaler kommune og en prosjekteringsgruppe bestående av arkitekt, brannrådgiver, ventilasjon og elektro. Byggettersyn AS har fungert som prosjektleder.

To fine eiendommer

Den eksisterende Hvaler ungdomsskole ligger fordelt på to eiendommer sentralt på Asmaløy i Hvaler, i et landskap preget av svaberg og skog.
-Naturen og terrenget rundt skolebygget gir en flott ramme for lek og læring, og har vært en viktig faktor i prosjekteringen av nybygget. Her har Råde Landskaps medarbeidere fulgt landskapsarkitekten Multiconsult sine anvisninger på en god måte.  
– Bygget er utformet slik at utearealene varierer mellom åpne og skjermede plasser, noe som gir mulighet for mange ulike opplevelser og inntrykk. Utearealene er utformet slik at de er tilpasset de trinnene de er knyttet opp mot, forteller sivilarkitekt Kathrin Freitag til fagbladet Norsk Byggebransje.
-Det nye bygget er i to etasjer og er plassert sør for det eksisterende skoleanlegget. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men er forbundet med den eksisterende skolen via biblioteket med en åpen, overbygget gangvei.
Nybygget er en to-parallell skole på 5.200 kvadratmeter. Deler av bygningen er kun oppført i én etasje, men det er lagt til rette for mulig påbygging senere. Skolebygget ble oppført i løpet av 15 måneder.

 

Barne- og ungdomsskole, kulturskole og idrettspark samlet på ett sted på Asmaløy.

Slik kan et asfaltert område benyttes. Mulighetene for å spille sjakk er tilstede ved siden av de mange sittegruppene.

Bygget er utformet slik at utearealene varierer mellom åpne og skjermede plasser. Anleggsgartner Emelie Dynell i landskapsavdelingen i Råde Graveservice mener skoleelevene på Hvaler har fått et flott utemiljø.

: På skoletomta er det gode og varierte lekemuligheter samtidig som den fantastiske naturen rundt bygget i stor grad er tatt vare på.

Det mangler ikke på lekeapparater for skolebarna ved den nye skolen på Asmaløy, og apparatene er flittig i bruk.