Fem lærlinger foran hovedkontoret til Råde Graveservice AS. Fra venstre Nicoline Hvidsten, Anders Lundberg, Tobias Lia Josefsen, Sebastian Ekeberg og Lars Henrik Eriksen. Bak: Daglig leder Lasse Hågensen (t.v) og anleggsleder og fagansvarlig Lars Erik Eriksen. Fotos: Odd Borgestrand

Fem lærlinger ga gode tilbakemeldinger til Lærlingpatruljen

-Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir.  Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje.

Det sier Ummu Aylin Çukurova, som er faglig Ungdomssekretær i Østfold. I forbindelse med LO sin gjennomføring av lærlingpatruljer på tvers av forbundene. Hun ledet LO sin lærlingpatrulje i Østfold i uke 43, der Råde Graveservice AS var ett av selskapene som fikk besøk. Med seg på besøket hos hadde hun Karin Kristiansen fra Arbeidsmannsforbundet og Mariell Christine Karlsen fra Fagforbundet. Sammen fikk de et fint og interessant møte med lærlingene Sebastian Ekeberg, 2 års lærling i maskinførerfaget, Anders Lundberg, 2 års lærling i Vei- og anleggsfaget, dessuten førsteårs-lærlingene i maskinførerfaget, Lars Henrik Eriksen og Tobias Lia Josefsen, og Nicoline Hvidsten, som satser på en framtid innen anleggsgartnerfaget.

At det er ei jente blant lærlingene i Råde Graveservice AS ble ekstra godt mottatt av lærlingpatruljen. Kvinneandelen innen anlegg er fortsatt svært lav, og derfor blir jentene lagt ekstra godt lagt merke til, innrømmer Ummu Aylin Çukurova.

Trives som lærlinger

Under møtet med lærlingpatruljen var de fem lærlingene noe beskjedne, men samtlige ga et klart inntrykk av at de trivdes, ble fulgt godt opp i hverdagen og at de følte at de gjorde god nytte for seg.
Tobias Lia Josefsen jobber nå på det store vannforsyningsanlegget til MOVAR, og bekrefter at han trives veldig godt og blir satt til fine og meningsfulle oppgaver i hverdagen.
Anders Lundberg jobber i disse dager med forberedende arbeider ved Værste på Kråkerøy, det som skal bli en ny bydel i Fredrikstad.
-Jeg har det helt topp, og møte med patruljen var positivt. Vi fikk svar på hva LO kan bidra med for oss som unge medarbeidere, og jeg følte at vi fikk gode svar, sier han.

Bevisst satsing

-Vi ser svært positivt på initiativet fra LOs lærlingpatrulje. Vi satser bevisst på å utdanne unge fagmedarbeidere og i år har vi altså fem lærlinger inne i vårt program. I tillegg har fem ungdommer fått sitt fagbrev i 2021. De fem er Casper Jensen, Mikkel G. Svendsen, Kristian Sandaker, David Vastveit, Ole Chr. Langvik, forteller daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen.

-Vår strategi er å rekruttere og lære opp unge, lovende medarbeidere internt framfor å gå ut i markedet. På den måten bygger vi samhold og sørger for at nye medarbeidere også blir de kulturbærerne som skal være selskapets varemerke.
Satsing på lærlinger gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Råde Graveservice AS.  Vi setter pris på besøket av LO-patruljen som kan kvalitetssikre at vi gjør det vi sier at vi gjør. Her fikk lærlingene komme med sine ærlige meninger uten at vi som arbeidsgivere var tilstede under den samtalen, sier Hågensen videre.

Ummu Aylin Çukurova legger til at hun synes det er veldig positivt at Råde Graveservice AS tar imot lærlinger og da bidrar til at ungdom får gjennomført påbegynt utdanning. Dessverre er det noen som ikke får læreplass, sier hun.

Kyndig veiledning

Anleggsleder Lars Erik Eriksen er ansvarlig for oppfølging av lærlingene, og kan fortelle at de får en bred innføring i de fagområdene de selv har valgt. Maskinførerne blir godt kjent med både graver, dumper og hjullaster. De blir satt til relevante arbeidsoppgaver under kyndig veiledning, enten det eksempelvis handler om å ta ut høyder, legge rør eller håndtere kummer og sluk. Vei- og anleggs-lærling Anders deltar i hele anleggsprosessen i ulike typer innen vei, vann og avløp.
Nicoline vil helt sikkert bli en dyktig anleggsgartner med sin innsikt og grønne fingre, sier Eriksen.
Eriksen skryter av ungdommene som alltid er på plass til rett tid, og gjerne møter opp noen minutter før klokka sju hver morgen.

Hyggelig og informativt møte i Råde Graveservice mellom lærlingene og LOs lærlingpatrulje.