Hvilke tjenester leverer vi?

Vi påtar oss tradisjonell entreprenørvirksomhet innenfor grunnarbeider, og utfører jobbene på en effektiv og smidig måte.

Vår virksomhet favner graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport, grunnarbeider for kunstgressbaner og mye mer

Grunnentreprenør

Grunnarbeider har vært bedriftens kjerneområde helt siden etableringen. I dag framstår vi som en totalleverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider innenfor bygg, anlegg og infrastruktur.

Pukkverk

Vi eier og driver Onsøy pukkverk i Fredrikstad. Pukkverket kan tilby hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter

Landskap

Råde Landskap er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere som sammen med Råde Graveservice AS kan tilby oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold.