F.v. Daglig leder Terje D. Andersen, Johan Johansen, Sander Rene Ekeli, Henning Alexander Gustavsen, Madelen Amundsen, Stein Erlend Glosli, Magnus Bermel og HR-leder Trine Andersen Johannessen.

Lærlinger er viktige for Råde Graveservice

Lærlinger har i mange år vært en viktig del av strategien vår. Vi trenger unge, flinke fagarbeidere, og gang på gang ser vi at disse bidrar veldig positivt i miljøet vårt, sier Terje D Andersen, daglig leder i Råde Graveservice A/S.

Råde Graveservice A/S  er godkjent lærlingebedrift for disse fagene:

  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsrørlegger
  • Anleggsgartner
  • Vei og anleggsfagarbeider

Råde Graveservice er opptatt av å lære opp unge, lovende medarbeidere internt. På den måten bygger vi samhold og sørger for at nye medarbeidere også blir de kulturbærerne som skal være selskapets varemerke.

I forbindelse med LO sin gjennomføring av lærlingpatruljer på tvers av forbundene for noen år siden, uttalte Ummu Aylin Çukurova, som er faglig Ungdomssekretær i Østfold:

-Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir. Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje. 

Daglig leder, Terje D. Andersen, sammen med lærlinger fra 2021 i Råde Graveservice.

Trives som lærlinger

Under møtet med lærlingpatruljen ga samtlige av de fem lærlingene klart inntrykk av at de trivdes, ble fulgt godt opp i hverdagen og at de følte at de gjorde god nytte for seg.

Anders Lundberg var fornøyd både med lærlingtiden i Råde Graveservice og svarene fra lærlingpatruljen:
-Jeg har det helt topp, og møte med patruljen var positivt. Vi fikk svar på hva LO kan bidra med for oss som unge medarbeidere, og jeg følte at vi fikk gode svar, sier han.

God veiledning

Lærlingene får en bred innføring i de fagområdene de selv har valgt. Maskinførerne blir godt kjent med både graver, dumper og hjullaster. De blir satt til relevante arbeidsoppgaver under kyndig veiledning, enten det handler om å ta ut høyder, legge rør eller håndtere kummer og sluk. Vei- og anleggs-lærlinger deltar i hele anleggsprosessen i ulike typer innen vei, vann og avløp.

Denne arbeidsplassen er helt topp, sier Magnus Bermel, som er lærling hos oss.

Pådriver for økt rekruttering innen anleggsgartnerfaget
Råde Graveservice og sju andre anleggsgartnere i Østfold har signert en tre-årig samfunnskontrakt med Kalnes Videregående skole. Samfunnskontrakten er et samarbeid mellom bedriftene, skolen og fylket for å gi elever lærlingeplass-garanti og sammen skape mer interesse rundt yrket som anleggsgartner.

Leder for Råde Graveservice Anleggsgartner, Petter Gabrielsen, var selv en av initiativtakerne til anleggsgartner-linja ved Kalnes:
– Vi ønsker at flere skal lære om anleggsgartneryrket og alle de gode mulighetene dette yrkesvalget gir. Vi har en langsiktig satsing på lærlinger og har stor tro på lokal ungdom. Med samfunnskontrakten med Kalnes håper vi å kunne få flere til å velge å bli anleggsgartnere, og kan garantere at de som velger dette yrket er sikret jobb etter fullført utdanning.

Les mer i denne artikkelen på nettsidene til Næringsliv i Østfold og Follo.

Råde Graveservice har også anbefalt at det skal komme på plass studietilbud innen anleggsgartnerfaget på Tomb Videregående Skole, som ligger i Råde kommune.

Råde Graveservice som arbeidsplass

Råde Graveservice har mer enn 100 dyktige ansatte og en stor maskinpark til disposisjon gir oss styrke til å påta oss selv store og komplekse oppdrag. Ved behov leier vi inn eksterne ressurser.

Vår drift er basert på nøkternhet og ærlighet, og vi legger alltid vår ære
i å utføre tjenester til avtalt kvalitet og framdrift. Det har gitt oss et godt renommé og stor tillit i markedet.