Vi søker forretningsorientert økonomisjef/CFO

Råde Graveservice AS (RGS) søker etter ny økonomisjef. Stillingen inngår i virksomhetens ledergruppe og samarbeider tett med daglig leder, samt øvrige deler av administrasjonen. Stillingen er sentral i den faglige og forretningsmessige utviklingen i selskapet og passer godt for deg om du ønsker å jobbe bredt innenfor økonomiområdet, samtidig som du er tett på drift og det som skjer i de ulike prosjektene. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Ansvarsområder og hovedoppgaver

 • Overordnet ansvarlig for økonomi for RGS og tilhørende selskaper
 • Økonomistyring, rapportering og controlling av alle prosjekter i RGS. Dette innebefatter oppfølging av prosjektøkonomi og vurdering av risiko- og mulighetsanalyser for prosjekter
 • Leder av merkantil avdeling (fem ansatte)
 • Regnskapsansvar med budsjett, månedlig avslutning, bokføring, remittering, periodisering, avstemming og klargjøring/kvalitetssikring av årsregnskap
 • Utvikle og følge opp økonomiske rutiner, analyser og strategier
 • Kontinuerlig forbedring og digitalisering for å effektivisere økonomistyringen
 • Økonomiske analyser og rapportering til styret, ledelsen og myndighetene
 • Utarbeide investeringsplaner og utføre investeringsanalyser og lønnsomhetsvurderinger

Krav til kompetanse og erfaring

 • Høyere utdanning innen økonomi og/eller revisjon, minimum bachelorgrad
 • Erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne kombinert med revisjonserfaring
 • God kunnskap innen controlling, regnskap og analyse
 • Erfaring fra forbedringsarbeid med interesse/erfaring fra digitalisering og effektivisering av rutiner og prosesser
 • Generell god kompetanse og erfaring med IT, MS Office (spesielt Excel) og økonomisystemer.
 • RGS bruker Visma Business og Visma Payroll

Egenskaper og kunnskaper

Disse vil særskilt vurderes og vektlegges i ansettelsesprosessen:

 • Fremtidsrettet, analytisk og forretningsorientert
 • Nøyaktig, strukturert og resultatorientert
 • Evne til å drive prosesser og administrere
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe med kombinasjon av ledelse, periodisk rapportering, analyser og utviklingsoppgaver
 • Beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • En sentral og varierende stilling med både operative og strategiske oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Godt inkluderende arbeidsmiljø i et solid familieeid selskap med lange tradisjoner, gode verdier og som bryr seg om menneskene som jobber her
 • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål om stillingen

Henvendelser vil behandles konfidensielt av LR Arnesen Consulting AS, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søknader behandles fortløpende. Søknad med CV og referanser sendes via Finn.

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med Rune Arnesen på l.r.arnesen@gmail.com eller 99648490

Arbeidssted: Mosseveien 112, 1641 Råde

Ansettelsesform: Fast

Om arbeidsgiveren

Råde Graveservice AS (RGS) er en ledende grunnentreprenør i Østfold/Follo for bygg, anlegg og infrastruktur med pukkverk, fyllplasser og anleggsgartnere. Bedriften ble etablert i 1957 og har i dag 110 ansatte og en omsetning på ca 350 mill i året. RGS er en del av en selskapsstruktur med flere selskaper og er 100% eid av Råde Graveservice Eiendom AS. RGS er strategisk plassert ved E6 i Råde med kontor, lager og verksted. Selskapet har en god ordrereserve og mange spennende prosjekter i gang.