Godt samarbeid med Borregaard Group

Råde Graveservice har de siste årene hatt ulike oppdrag for Borregaard i Sarpsborg. Per i dag er det rundt 5 ansatte på ulike prosjekter og som trives veldig godt blant bioraffineriets fabrikker langs Glomma. 

Blant prosjektene nevnes:

Råde Graveservice har de siste årene hatt ulike oppdrag for Borregaard i Sarpsborg. Per i dag er det rundt 5 ansatte på ulike prosjekter og som trives veldig godt blant bioraffineriets fabrikker langs Glomma. Blant prosjektene nevnes:

Sanering, avløpsrør

Råde Graveservice jobber med sanering av  avløpsrørene til Kloralkalifabrikken. Arbeidene startet opp i 2019 og deles opp i fire faser, hvorav vi i dag er i fase 4. Prosjektet følger skjerpede HMS-rutiner mht sikkerhet og RG`s personell samarbeider tett med Borregaard og COWI. Arbeidene har blant annet bestått av sanering av avløpsrør med omkringliggende masser og slamhåndtering med tilhørende slampressing. En svært interessant jobb som passer godt inn i Råde Graveservice sin bredde av grunnarbeider.

Avløp og kulvert for damprør, stripper

Råde Graveservice ble på sensommeren innstilt til avløpssanering, samt bygging av kulvert for damprør tilhørende nytt oppkonsentrasjonsanlegg. Et interessant prosjekt med tett samarbeid mellom utførende, prosjekterende og sideentreprenører med tidvis svært begrenset plass. Prosjektet hadde en stram fremdrift og arbeidene ble ferdigstilt innenfor de gitte frister. Prosjektet ble avsluttet i desember 2020 og overlevert til en fornøyd byggherre.