Den store granitt-trappa er blitt en vesentlig del av Sparebank1 Østfold Akershus sitt hovedkontors totale uttrykk. (Alle fotos: Odd Borgestrand)

Signalbygg å være stolt over i Moss

Hovedkontoret for Sparebank1 i Moss er utvilsomt et signalbygg som vekker oppmerksomhet. Råde Graveservice AS har bidratt med grunnarbeider og uteområdene har selskapets landskapsavdeling tatt seg av.

Prosjektet ble utført som totalentreprise med Ove Skår AS som totalentreprenør.
Etter en 17 måneder lang byggeperiode var det nye bygget som ligger i Varnaveien 43E i det som er inngangsporten til Høyda handelsområde, klart for innflytting i mars 2019. En av Østfolds ledende eiendomsaktører, Fredriksborg Eiendom AS, er sammen med Sparebank 1 byggherre på prosjektet som strekker seg over 9.100 kvadratmeter fordelt på to seksjoner med kontorer og butikklokaler, samt et parkeringsanlegg over to plan på 2.900 kvadratmeter. Arkitekt var Griff Arkitektur AS.

Grunnarbeider og grøntanlegg

Råde Graveservice AS fikk oppdraget med grunnarbeider, spunting og grøntanlegg. Dette inkluderte all utgraving også av det store underjordiske garasjeanlegget, utvendig vann og avløp, og et betydelig omlegging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Her var det nødvendigHan mener det er grunn til å være stolt over utformingen av den store granitt-trappa, som er blitt en vesentlig del av byggets totale uttrykk.

-Dette var en spennende og krevende oppgave som våre maskinførere og medarbeidere i landskapsavdelingen løste på en god måte, sier han. I tillegg til granitt-trappa sto landskapsavdelingen også for all beplantning av stauder, blomsterbedd, plener og ulike typer trær.  Landskapsavdelingen har for øvrig inngtt kontrakt for videre skjøtsel av uteanlegget, og det er et oppdrag vi gleder oss over å utføre, sier prosjektleder Petter Gabrielsen i landskapsavdelingen. 

Moderne og funksjonelt bygg

Sparebank1 Østfold Akershus står som eier av en seksjon på 4.100 kvadratmeter. Av dette benytter banken selv 3500 kvadrat,  mens resterende er leid ut. Resten av bygget eies av Fredriksborg Eiendom som leier ut til blant andre Power og Coop Extra. 

150 medarbeidere har sin daglige arbeidsplass i bankens nye hovedkontor.
I tillegg til det lokale bankkontoret med rådgivere og eiendomsmeglere, rommer hovedkontoret administrasjonen, fellesfunksjoner, kundesenter for privatkunder, kundesenter for bedriftskunder og ulike fagavdelinger.

-Det nye bygget gir oss muligheten til å samle vår kompetanse innenfor bank, og eiendomsmegling. Med alle under samme tak, vil forholdene ligge godt til rette for at vi kan utnytte ressursene våre enda bedre, noe som vil være positivt både for kundene og for banken, sa administrerende direktør for SpareBank 1 Østfold Akershus Arild Bjørn Hansen i forbindelse med innflyttingen.

Funksjonalitet og komfort

Næringsbygget er direkte fundamentert med en bærekonstruksjoner i betong (plasstøpt og prefab) og stål. For Fredriksborg Eiendom AS var det et ønske om å tilføre grønnstruktur i et område hvor det ellers er mye harde overflater, og her har Råde Graveservice gjort en omfattende innsats for å skape et innbydende miljø med beplantning og ikke minst den massive steintrappa som nærmest må betegnes som et amfi rundt deler av bygget.
Bygget er gitt en karakteristisk og flott fasade med naturstein i larvikitt, som er Norges nasjonalbergart. I tillegg er det det store vindus hjørnet på bygget gitt en ramme av eloksert gull som bryter flott med den vakre steinfasaden. Sistnevnte er på mange måter signaturen til Griff Arkitektur AS som har tegnet bygget. Bærekraft, funksjonalitet, komfort og fleksibilitet har vært viktig i hele prosessen, for bygget som benytter fjernvarme fra Statkraft.

Opparbeidelsen av granitt-trappa med tilhørende grøntanlegg var krevende oppgave som maskinførere og medarbeidere i landskapsavdelingen løste på en god måte.

Dronefoto som viser den totale bygningsmassen i Varnaveien. Rygge Storsenter på motsatt side av veien.

Om sommeren blir det et vakkert syn med mange stauder i flotte farger.

Den store granitt-trappa kommer også til sin rett i vintervær.

Sparebank1 Østfold Akershus har fått et elegant og funksjonelt hovedkontor i Rygge. Foto Jan Larsen