– Vi får være med på noe stort!

-Vi føler at vi får være med på noe stort. Hver eneste dag er vi med å løse spennende oppgaver sammen med dyktige kolleger i flere selskaper og med totalentreprenør Solid Entreprenør. Utbyggingen av Værste med Værstetorvet og Byhaven er nærmest en daglig eksamen i logistikk, slår prosjektleder Lars Erik Eriksen og anleggsleder Laila Næshagen fast.

De to bærer RGS-logoen med stolthet, for dette er det største enkeltprosjektet i Råde Graveservice sin historie. Totalomsetningen så langt nærmer seg 200 millioner kroner, og de er overbevist om at Værste AS ønsker et videre samarbeid. For her bygges det en helt ny bydel, tett på den eksisterende byen. Det er bare elva som skiller, nesten som Buda og Pest.

-Men å jobbe her er ingen pest, slår de to fast. De stortrives med jobben, selv om det noen ganger kan gå på tålmodigheten løs. Det er ikke alltid Råde Graveservice sine ønsker og behov kommer i første rekke i et prosjekt som totalt sett ligger på 2,5 milliarder kroner, innrømmer de.

Fredrikstadbaserte Værste AS utvikler Værstetorvet og Byhaven i samarbeid med norskeide Scala Eiendom AS, som vil drifte Værstetorvet for å supplere det eksisterende tilbudet i Fredrikstad sentrum.

Værste AS eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Området skal bli en attraktiv del av byen og bidra positivt til byutviklingen i Fredrikstad.

Byhaven slik utbyggerne framstiller den nye bydelen i Fredrikstad.

Tett på sentrum

Det er kort gangvei fra Stortorvet på den andre siden av elven. Fra Gangbroa vil det strekke seg en flott gågate med butikker helt frem til det nye torvet foran senterets inngangsparti, som fyller byen med handel, mennesker og liv.

Senteret vil også være lett tilgjengelig med sykkel og bil. Det kommer rikelig med sykkelparkeringer og rundt 570 p-plasser fordelt på parkeringshus og gateplan. Værstetorvet vil romme ca. 30.000 kvadratmeter med handelsvirksomhet. Rundt 90 prosent av arealet er allerede leid ut, med flere store aktører som leietakere. Værstetorvet vil åpne i løpet av fjerde kvartal i år.

Kritisk infrastruktur
Råde Graveservice har fått oppdraget med å sikre kritisk infrastruktur og HMS på Værstetorvet. Det betyr ansvar for sikkerheten inne på området i tillegg til vei, vann og øvrig VA. Selskapet har også ansvaret for å klargjøre alt av utomhus flater på bakkeplan. Det vil si etablering av en ny rundkjøring, nye adkomstveier, fortau, fotgjengerovergang i støpt betong, ny vingemur, betydelige lengder med kantstein og nytt torg. Under bakkenivå er det etablert en ny VA-grøft, en rekke kabelgater, signalkabler for veibelysning og etablering av skilter, for å nevne noe av den nye infrastrukturen.

Det mest i øyenfallende er den nye rundkjøringa ved Bjølstadtunnelen.  Her er det flott granitt og et sedum-dekke fra Rygge. RGS skal i tillegg plante 50 trær i området i tillegg til 1500 buskvekster.

En jobb med mange detaljer og krevende logistikk, slår Laila Næshagen og Lars-Erik Eriksen fast, her i samtale med byggherren i Værste AS.

Utfordrende logistikk

-Logistikken er svært utfordringene fordi vi jobber tett på hovedveien til Hvaler, som faktisk går gjennom hele anleggsområdet. Det er hele tiden en kamp for å sikre god framdrift på vår del av prosjektet. Slik vil det alltid være når det er mange aktører som skal jobbe side om side, slår Laila Næshagen fast.

-Vi skal forholde oss til en slutt-dato, og derfor er det viktig for oss å holde en god framdrift. Da er vi heldig som har en ledelse som setter på ekstra mannskaper når det er nødvendig, legger hun til.

Etter planen skal det nye kjøpesenteret romme om lag 60 butikker og serveringssteder, og dørene skal åpne 30. oktober.

Godt samarbeidsklima

-Vi får mye skryt for måten vi samarbeider med byggherren på. Kontraktsformen vår er såkalt «åpen bok». Åpen bok-prinsippet benyttes i de situasjoner hvor byggherren skal ha fullstendig innsyn i entreprenørens kostnader og økonomi i prosjektet. Dette kan være viktig for gjensidig tillit, og på Værste har dette fungert svært godt, mener Eriksen. Med gjensidig tillit og åpenhet er det rom for å foreta justeringer som gjør prosjektet smartere og ofte også billigere.

 Råde Graveservice har 15-20 medarbeidere fast på Værste, men kan fylle på med flere mannskaper ved behov.

-Det unike med mannskapsstyrken til RGS er at alle tar i et tak, uavhengig av profesjon. Her har vi grunnarbeidere, rørleggere, maskinførere, sjåfører og grøntarbeidere i et godt arbeidsfellesskap, mener de to arbeidslederne med hvert sitt ansvarsområde. Lars-Erik har hovedansvar for kontakten «oppover», mens Laila er tett på arbeidsstokken.

-Vi har en medarbeiderflokk med fantastisk arbeidsmoral.  Det er aldri nei dersom det er behov for overtid. Her jobber våre folk til de blir ferdig med oppdraget, og det er grunnen til at vi holder skjema til tross for ytre forsinkelser, legger hun til.

Slik blir den nye bydelen i Fredrikstad, med Værstetorget og Byhaven.

Fire år i Fredrikstad

Råde Graverservice vil trolig være engasjert på Værste-området fram til høsten 2025. Da kan de se tilbake på fire begivenhetsrike år fra det første spadetaket til en ferdig utviklet bydel.

– Vi har gravd ut 70 000 kubikk med landmasse, i tillegg til 2-3000 kubikk med fjell. Da vi kom ned til riktig nivå støpte vi en 15 cm tykk betongplate i gropa. Dette ble en arbeidsplattform for videre jobb nede i gropa. Da det var store mengder med bløte masser, måtte kjøretøyene ha et solid underlag, forteller Lars Erik Eriksen.

Verken han eller Laila har umiddelbare planer om å kjøpe seg inn i Byhaven, men de kan gjerne tenke seg en leilighet på toppen av haven, der de kan styre siste del av prosjektet.

-Vi får legge inn en søknad om det, for det fortjener vi etter fire år i Fredrikstad, sier de med et smil.

Blant de 249 boligene i Byhaven er det alt fra mindre 2-roms og større 4-roms leiligheter til flotte townhouse. 

Dermed er det en variert miks av boliger tilpasset ulike mennesker og ulike livssituasjoner, men hvor utbyggerne mener de har tatt vare på bokvaliteten med gjennomtenkte planløsninger, med stor vekt på høy komfort og tidsriktig standard i leilighetene. Innflytting skjer ved årsskiftet 2024/2025.

Slik er den flunkende nye rundkjøringen som fordeler trafikken på riksveien.