Onsøy pukkverk har fått egne hjemmesider med nettbutikk

Gå til nettbutikken til Onsøy pukkverk

Onsøy pukkverk

Onsøy Pukkverk i Fredrikstad tilbyr hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter fra vårt pukkverk – også i storsekk. Alle er velkomne i pukkverket eller til å ta kontakt – både profesjonelle aktører og privatpersoner.

Hele anlegget er asfaltert og det er etablert nytt dieselanlegg og servicebygg. I tillegg er det små binger som privatpersoner kan bruke ved henting av varer fra pukkverket, slik at man slipper å kjøre ned i selve bruddet. 

Se film av sprengning av fjell i pukkverket her!

Onsøy Pukkverk leverer hele spekteret av knuste steinmaterialer:

  • Singel og elvesingel
  • Kulestein
  • Belegningsstein
  • Pukk
  • Subbus
  • Sand
  • Jord og furubark

Se prislisten vår her.

Les mer om pukkverket og våre produktene her »

Råde Graveservice har stått for driften av pukkverket siden 1989 og fikk konsesjon for ytterligere 50 års drift i 2009. Når uttak av fjell sluttføres, skal området fylles igjen og tilbakeføres til landbruk og skogsdrift.

Våre kunder er entreprenører, industri, kommuner og andre offentlige organisasjoner samt privatpersoner.

Tom J. Samuelsen er avdelingsleder for Onsøy Pukkverk. Vi svarer gjerne på spørsmål.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Avdelingsleder for Onsøy pukkverk, Tom Samuelsen


Kontakt:

69 33 46 62
opv@rgs.no
Vikaneveien 568

Veibeskrivelse »


Åpningstider:

Man–fre 07.00–15.30
Lør 08.00–13.00 (i sommerhalvåret)
Merk: Lørdag 13.7 og 20.7 er det stengt. Det gjelder også 22.7–27.7 (uke 30).