Massedeponier for rene masser

Råde Graveservice AS har i mange år driftet massedeponier. Vi har tre operative fyllplasser i Østfold.  Fyllplassene for rene masser ligger på E6 Kambo utenfor Moss, Vetatoppen og Thorbjørnrød. De to siste ligger i Fredrikstad.

Lokale fyllplasser er viktig av miljøhensyn for å unngå lange transportveier med ren masse. Les mer om fyllplassene og om miljøgevinstene her.

Enkelte er åpne for eksterne bedriftskunder. Vi tar dessverre ikke imot masser fra privatpersoner. 

Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy
Ved Thorbjørnrød fyllplass i Onsøy er det fra høsten 2021 gitt tillatelse til en utvidelse. Dermed er det nå en kapasitet på 2 millioner tonn ved denne fyllplassen, som Råde Graveservice har driftet siden 2010. Denne utvidelsen er svært kjærkommen på grunn av stor etterspørsel av deponering av rene masser i Nedre Glomma-regionen. Fyllplassen utgjør totalt 175 dekar, der en liten del er et gammelt sand‐/grusuttak, som nå er ferdig opparbeidet.

Thorbjørnrød fyllplass er åpent for bedriftskunder. Les mer om prosjektet her.

Vetatoppen fyllplass
Mellom Begby og Årum i Fredrikstad kommune ligger Vetatoppen fyllplass. Denne fyllplassen benyttes i all hovedsak til egne prosjekter.

E6 ved Kambo utenfor Moss.
Denne er ikke i drift på grunn av svake transportveier inn til deponiet. Råde Graveservice er også i dialog med Statsforvalteren for etablering av en ny fyllplass for Mosseregionen.